zbing z

นัยรัตน์ ธนไวทย์โกเศส Game Caster หญิงอันดับหนึ่งของไทย นักแคสเกมส์หญิง ชื่อว่าพี่แป้ง แนวการแคสเกมส์ของพี่แป้งจะมุ้งมิ้งน่ารักหน่อย และเป็นนักแคสเกมส์ผู้ที่มีผู้ติดตามอันดับต้นๆในไทยตอนนี้ด้วย

7,426,147 subscribers