โรงเรียนสอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ

โรงเรียนสอนขับรถยนต์ส.สะพานมอญ ได้เปิดหลักสูตรการสอนวิธีการขับรถที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มานาน 60 ปีแล้ว ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนจากกรมการขนส่งทางบก การสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอนวิธีใช้และรักษาเครื่องยนต์ มารยาทการขับขี่และวิธีขับรถที่ปลอดภัย

สอนกฎจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอนขับรถยนต์หลายชนิด ทั้งระบบเกียร์ธรรมดา และระบบเกียร์ออโตเมติก มีสนามฝึกหัดขับกว้างใหญ่ได้มาตรฐานปลอดภัยอยู่ใจกลางเมือง ไว้ฝึกสอนขับในที่แคบและยากซึ่งไม่สามารถฝึกสอนบนท้องถนนได้ ฝึกการใช้มือเท้าให้สัมพันธ์กัน โรงเรียนมีครูฝึกสอนทั้งหญิงชายที่มีความชำนาญผ่านการอบรมครูฝึกจากกรมการขนส่งทางบก

เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนสามารถเข้ารับการทดสอบทั้งกฎจราจร และสอบขับรถได้ที่โรงเรียน โดยโรงเรียนจะออกหนังสือรับรองให้แก่นักเรียนที่สอบได้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว จากกรมการขนส่งทางบก หรือสาขาทั่วประเทศ

โรงเรียนสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ
เลขที่ 7 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร 0 2221 7495, 0 2225 9977

สนามฝึกหัดขับ เลขที่ 337/22 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 – อิสรภาพ 33
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
โทร 0 2411 5997
E-mail: [email protected]
เว็บไซต์: www.ssapanmorn.com