เรียนพิเศษที่ไหนดี แนะนำ สุขศรีกวดวิชา บางใหญ่ โรงเรียนยอดนิยม

โรงเรียนสุขศรีกวดวิชา บางใหญ่ซิตี้ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี สถาบันกวดวิชาสอนพิเศษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาตั้งแต่ปี 2551 อำนวยการสอนโดย ดร.สุภาภรณ์ สุขศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กพิเศษ ทำงานด้านการพัฒนาเด็กมายาวนานกว่า 30 ปี ที่สุขศรีกวดวิชา มีคณะครูผู้สอนคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาชั้นนำ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ปกครองมั่นใจได้ในความปลอดภัย ห้องเรียนสะอาด กว้างขวาง โปร่งสบาย แอร์เย็นฉ่ำ มีอินเตอร์เนตสำหรับค้นคว้าฟรี มีกล้องวงจรปิดประจำทุกห้อง ดังนั้นทุกการเคลื่อนไหวในห้องเรียน จะอยู่ในสายตาของเราตลอดเวลา เราดูแลนักเรียนเสมือนหนึ่งบุตรหลานของเรา

จุดเน้นของโรงเรียนสุขศรีกวดวิชา
เรียนกลุ่มเล็ก ผู้เรียนไม่เกิน 8 คน
สอนเน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล
กวดเข้มเพื่อสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียนและปลายภาค
กวดเข้ม ป.6 เข้า ม.1 ม.3 เข้า ม.4
กวด ม.6 สอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยตามที่ต้องการ

เรียนได้ทุกวิชา
ที่โรงเรียนสุขศรีกวดวิชา นักเรียนสามารถมาเรียนได้ทุกวิชา คณิต วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี ไทย อังกฤษ สังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีผู้เชี่ยวชาญ มีความชำนาญวิชาการ มาเรียน ที่นี่นักเรียนสอบผ่านได้คะแนนดีทุกวิชา

สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
คณิตศาสตร์ เน้นการแก้ปัญหาโจทย์ คิดวิเคราะห์เป็น นำไปใช้ได้ถูกต้อง สอบได้คะแนนดี
ภาษาไทย เน้นการอ่าน-การเขียน หลักการใช้ภาษา
วิทยาศาสตร์ เน้นคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จำแนก นำไปใช้
ภาษาอังกฤษ เน้น Grammar, Listening, Conversation, Vocabulary
โรงเรียนสุขศรีกวดวิชา โรงเรียนกวดวิชายอดนิยม

โรงเรียนสุขศรีกวดวิชา เป็นสถาบันกวดวิชาที่เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับของผู้ปกครองและนักเรียนในย่านอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีมานานกว่า 10 ปี เพราะที่นี่ เราใส่ใจศักยภาพส่วนบุคคลของเด็ก ทำให้เขาเชื่อมั่นตนเอง ทำได้ และพึ่งตัวเองได้ โรงเรียนสุขศรีกวดวิชาได้เป็นสะพานทางการศึกษาช่วยส่งต่อนักเรียนให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน

โรงเรียนสุขศรีกวดวิชา แก้ปัญหาเด็กเรียนอ่อนทุกวิชา
การเรียนอ่อนไม่ใช่ปัญหา เด็กไม่สนใจเรียนไม่ใช่ปัญหา เพราะสุขศรีกวดวิชา เราจัดโปรแกรมให้เด็กได้ความพร้อมในการเรียน ช่วยเติมเต็มให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักและสำนึกด้วยตนเองว่า ศักยภาพของเขาเป็นอย่างไร เขาจะเรียนรู้วิธีการในการจัดการความคิด ทัศนะ มุมมอง และความรู้สึกของตัวเองได้ว่า ในอนาคต อยากให้ชีวิตเป็นอย่างไร จะไปทำอาชีพอะไรต่อไป จะเริ่มต้นวางแผนทางการศึกษาตั้งแต่วันนี้อย่างไร

สมัครเรียนพิเศษทุกระดับ (ประถม-มัธยม)
สุขศรีกวดวิชา เปิดสอนทุกวิชาในระดับประถมศึกษา 1-6 และมัธยมศึกษา 1-6 ทั้งภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มีหลายหลักสูตร ทั้งหลักสูตรเรียนกลุ่ม หลักสูตรแบบส่วนตัว ทั้งหลักสูตรเน้นแก้ปัญหาเด็กเรียนอ่อน เรียนไม่ทัน เรียนไม่เข้าใจ ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง อยากติวเข้มเพื่อสอบเข้าโรงเรียน สถาบัน หรือมหาวิทยาลัยอะไรเป็นการพิเศษ ทางสุขศรีกวดวิชาจัดให้ได้ทั้งหมด

สอนโดย
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจากโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง

โรงเรียนสุขศรีกวดวิชา
61/587 หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ซอย 8 ถนนกาญจนาภิเษก
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์: 08 1489 5177, 02 9032 235
อีเมล์: [email protected]
ไลน์ ไอดี: 0814895177
เว็บไซต์: www.suksritutor.in.th