หนังสือดี ศีล 227 การ์ตูน อ่านก่อนบวชฤดูร้อน ปี 2565

3pidok
สั่งซื้อหนังสือพระไตรปิฎก

หนังสือดี อ่านก่อนบวชฤดูร้อน ปี 2565 ศีล 227 การ์ตูน 

ก่อนบวชฤดูร้อนปี 2565 ศึกษาศีล 227 ให้เข้าใจก่อน จะได้ประโยชน์จากการบวช

ศีลหรือสิกขาบท 227 ข้อ มีทั้งส่วนที่ยากและเข้าใจง่าย ในการศึกษาครั้งแรก ๆ อ่านศีลผ่านการ์ตูน จะทำให้ง่ายต่อการศึกษาในระดับที่ลึกซึ้งและละเอียดต่อไป

บวชด้วยความเข้าใจ 
ปฏิบัติด้วยความเข้าใจถูกต้อง
จะทำให้การบวชมีอานิสงส์มาก ได้บุญกุศลมาก

หนังสือการ์ตูนศีล 227 ก่อนบวชควรอ่าน บวชใหม่ อ่านดี

แนะนำหนังสือการ์ตูนศีล 227 เล่มเล็ก อ่านง่าย
สั่งหนังสือการ์ตูนศีล 227 โทร 097 159 4445 ไลน์ ไอดี 3pidok.com