บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด

PRO EN SERV CO., LTD.

Pro En Serv is a new but experienced and energetic company in mechanical industry. The team of experts in the company is one of the most experienced and well qualified to serve all types of industries for Inovative Mechanical engineering solutions.

Pro En Serv is specialized in designing special machines, equipment and tools to support customers of any industry. The company also offers repair, renovate and service of all kinds of equipments and tools. Our vision is “Value of Quality”

Pro En Serv has professional Mechanical engineers with many years of direct experience in many types of Industries.
บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด

บริษัท โปรเอ็นเซิร์ฟ จำกัด ผู้นำในงานเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม โดยทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์สูงเป็นที่เชื่อถือและได้รับการยอมรับตั้งแต่เริ่มแรกเป็นต้นมา

บริษัท โปรเอ็นเซิร์ฟ จำกัด มีความเชี่ยวชาญดังนี้
1. งานออกแบบเครื่องจักรโรงงาน
2. งานสร้างเครื่องจักร งานสร้างแท่นวางเครื่องจักร
3. งานย้ายและติดตั้งเครื่องจักร
4. นวัตกรรมระบบระบายความร้อนในโรงงาน
5. งานก่อสร้างและปรับปรุงโรงงาน
6. ระบบงานต่าง ๆ ในโรงงานทุกประเภททุกขนาด

บริษัท โปรเอ็นเซิร์ฟ จำกัด เรามีประสบการณ์มากว่า 20 ปี เป็นที่ไว้วางใจของอุตสาหกรรมโรงงานชั้นนำ ทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและสถานที่ทั่วไปทั่วประเทศ

งานวิศวกรรมเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม วางใจโปรเอ็นเซิร์ฟ เรายินดีบริการทุกท่านสุดฝีมือ ในราคามิตรภาพคุ้มค่าคุ้มทุน

PRO EN SERV CO., LTD.
89/364 Moo.3 Bangkruai – Sai Noi Road, T.Bang Rak Pattana A.Bangbuathong Nontaburi. 11110 Thailand.
Tel. : +66 2571 2116
Fax : +66 2571 2116
Mobile : +66 81828 7898
E-mail : [email protected]
[email protected]

บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด
89/364 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย, ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0 2571 2116
โทรสาร : 0 2571 2116
มือถือ : 08 1828 7898
อีเมล์ : [email protected]
[email protected]