บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด

Udon Auto Glass สำนักงานใหญ่ เปิดบริการมาแล้วกว่า 21 ปี โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการมาตรฐานติดตั้ง กระจกรถยนต์, ฟิล์มกรองแสง, ระบบติดตามยานพาหนะ GPS และเคลือบแก้วรถยนต์ (Glass Coating) ที่ได้มาตรฐาน ISO 9001: 2015 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี และมีสาขาในปรเทศ 6 สาขา คือ สาขาอุบลราชธานี สาขาขอนแก่น สาขาเลย สาขาสกลนคร สาขาสุรินทร์ สาขานครราชสีมา และ ต่างประเทศ 1 สาขา คือ สปป.ลาว

สาขาอุดรธานี (สำนักงานใหญ่)
235/1-2 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 042-211 248, 042-211 249, 042-211 258, 042-211 260
www.udonautoglass.com