บริษัท นาวิเกเตอร์ เทคโนโลยีโซลูชั่น จำกัด

บริษัท นาวิเกเตอร์ เทคโนโลยีโซลูชั่น จำกัด เป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการ SMEs ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0105550089725 จดทะเบียนเมื่อ วันที่27สิงหาคม พ.ศ.2550 และได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Trustmark จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ ติดต่อกัน โดยธุรกิจหลัก NAVIGATOR คือ จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด ประตูรั้วรีโมท ประตูม้วน3S และระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรด้วยประสบการณ์ในการขายและติดตั้งประตูรีโมทและกล้องวงจรปิด สามารถออกแบบให้ท่านได้อย่างมืออาชีพ โดยระบบมีเสถียรภาพสูงแต่ราคาประหยัด